EuroPass Önéletrajz
EuroPass
Önéletrajz
Noskó Zsolt
     Személyi adatok:
Vezetéknév / Utónév(ek) Noskó Zsolt
Telefonszám(ok) Mobil: *
E-mail(ek) nosko.zsolt@zsozsosoft.hu
Állampolgárság Magyar
Születési dátum 1978. április 16.
Neme férfi
     Szakmai tapasztalat:
Időtartam 2008-
Foglalkozás / beosztás Ügyelet vezető - ügyeletes tiszt
Főbb tevékenységek
és feladatkörök
 • Szolgálatszervezési, vezénylési feladatokat látok el.
 • Részt veszek az igazgatóság szakmai felügyelete alá tartozó Hivatásos Önkormányzati
 • Tűzoltóságain történő ellenőrzéseken.
 • Ellátom az igazgatóság feladatköréből rám osztott szakmai feladatokat.
 • Részt veszek az igazgatóság által szervezett szakmai vetélkedők előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában.
 • Részt vettem a beosztott állomány informatikai feladatainak felkészítésében, oktatásában.
A munkáltató neve és címe Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1116. Budapest, Építész utca 4-6.
Tevékenység típusa, ágazat Államigazgatás, Hivatásos szolgálat

Időtartam 2005 - 2008
Foglalkozás / beosztás Tűzmegelőzési kiemelt főelőadó
Főbb tevékenységek
és feladatkörök
 • Tűzmegelőzési szakterületen szakhatósági- hatósági tevékenységet láttam el az építésügyi szakterületen jelentkező ügyekben.
 • Hatósági ellenőrzéseket hajtottam végre a tűzoltóság ütemterve szerint, valamint a lakossági panaszokkal kapcsolatos helyszíni szemléken.
 • Tűzvizsgálói tevékenységet végeztem ügyeleti szolgálat ellátásával, valamint egyedi i esetekben.
 • Elláttam a tűzoltóság informatikai és rendszergazdai feladatait.
 • Részt vettem a beosztott állomány informatikai feladatainak felkészítésében, oktatásában.
A munkáltató neve és címe Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága
3100. Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Tevékenység típusa, ágazat Államigazgatás, Hivatásos szolgálat

Időtartam 2001 - 2005
Foglalkozás / beosztás Megbízott tűzmegelőzési kiemelt főelőadó
Főbb tevékenységek
és feladatkörök
 • Tűzmegelőzési szakterületen szakhatósági- hatósági tevékenységet láttam el az építésügyi szakterületen jelentkező ügyekben.
 • Hatósági ellenőrzéseket hajtottam végre a tűzoltóság ütemterve szerint, valamint a lakossági panaszokkal kapcsolatos helyszíni szemléken.
 • Elláttam a tűzoltóság informatikai és rendszergazdai feladatait, kiépítettem a számítógépes hálózatot, megvalósítottam az internetes kapcsolatot.
 • Számítógépes szoftvereket készítettem a tűzoltási-, megelőzési-, valamint a híradó ügyeleti munkák elvégzésének támogatására.
 • Elkészítettem a salgótarjáni tűzoltóság hivatalos honlapját.
 • Részt vettem a híradó-ügyeleti pult kiépítésében és beüzemelésében, a Nádasdi-Elektro Kft-vel beüzemeltem a laktanyában működő, tűzjelzést fogadó számítógép-terminált.
A munkáltató neve és címe Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága
3100. Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Tevékenység típusa, ágazat Államigazgatás, Hivatásos szolgálat

Időtartam 1999 - 2001
Foglalkozás / beosztás Beosztott tűzoltó
Főbb tevékenységek
és feladatkörök
 • Beosztott tűzoltói munkakörben beavatkozó állományban láttam el 24/48-as szolgálatot.
 • Részt vettem 2000-ben (Tószeg községben) és 2001 évben (Mátészalka - Vásárosnamény szakasz) Tiszai árvizek kárfelszámolásában, melyet követően munkámért Belügyminiszteri jutalomban részesültem.
 • Mentőbúvárként állandó otthoni készenlétet láttam el.
 • Fél évig a Salgótarjáni HÖT híradó ügyeletén állandó váltói feladatot láttam el.
 • Elláttam a tűzoltóságon jelentkező informatikai feladatokat
A munkáltató neve és címe Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága
3100. Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Tevékenység típusa, ágazat Államigazgatás, Hivatásos szolgálat
     Tanulmányok
Időtartam 2006 - 2008
Végzettség / képesítés Okleveles védelmi-igazgatási menedzser
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
 • Közigazgatási Jog,
 • Alkotmányjog,
 • Tűzvédelem,
 • Katasztrófavédelem,
 • Vezetési-szervezési ismeretek
 • Honvédelem, hadkiegészítés
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem - Bolyai János Katonai Műszaki kar

Időtartam 2008
Végzettség / képesítés Kommunikációs Diszpécser Munkaállomás kezelő (DWS-C) - Tűzoltó szakmai tanfolyam
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
 • Informatika,
 • Kommunikáció,
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

Időtartam 2007
Végzettség / képesítés Tűzvizsgáló - Tűzoltó szakmai tanfolyam
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
 • Közigazgatási Jog,
 • Tűzvédelem, tűzvizsgálat
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

Időtartam 2005 - 2006
Végzettség / képesítés Biztonságszervező I. (54 8919 01)
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
 • Munkavédelem,
 • Tűzvédelem,
 • Gazdasági jog
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa OKJ-s Szakmai felsőfokú végzetts. Békéscsaba

Időtartam 2005 - 2006
Végzettség / képesítés Katasztrófavédelmi- és tűzvédelmi szervező (tiszt) (71 8915 02)
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
 • Katasztrófavédelem,
 • Tűzvédelem,
 • Polgári védelem.
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

Időtartam 1998 - 2005
Végzettség / képesítés Mérnök-informatikus
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
 • Informatika,
 • Közgazdaságtan,
 • Műszaki ismeretek.
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Gábor Dénes Műszaki Főiskola - Mérnök informatikus kar

Időtartam 1999
Végzettség / képesítés Alapfokú tűzoltótanfolyam
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
 • Tűzoltási ismeretek,
 • Műszaki mentési ismeretek,
 • Jogi alapismeretek.
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Időtartam 1992 - 1997
Végzettség / képesítés Szakközépiskolai érettségi - 11-1001 Gépipari minőségbiztosítás számítástechnika
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
 • Technológia,
 • Műszaki ismeretek,
 • Informatika,
 • Mechanika.
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Stromfeld Aurél Műszaki Szakközépiskola
     Egyéni készségek és kompetenciák
Anyanyelv(ek) Magyar
Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés Európai szint (*)

Nyelv:
Szövegértés Beszéd Írás
Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd
B2 Angol B2 Angol B2 Angol B2 Angol B2 Angol
(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei
Társas készségek és kompetenciák Kiválóan teremtek kapcsolatot az emberekkel, melyet a Nógrád Megyei ÁNTSZ, valamint a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság DADA programjai során szervezett előadások, képzések alatt sajátítottam el. Előadó készségem nagy segítséget nyújtott az egyetemi tanulmányaim során végzett tudományos kutató-fejlesztő munkám során is.
Szervezési készségek és kompetenciák Több éves gyakorlattal rendelkezem oktatások és rendezvények szervezésében, levezetésében. 2002 óta foglalkozom fiatalkorúak és felnőttek képzésével, számos ifjúsági rendezvény szervezésében vettem részt.
Műszaki készségek és kompetenciák Önálló fejlesztési- és kutató készséggel rendelkezem, egyéni elképzeléseimet, a tervezéstől a megvalósításig véghez viszem, bármilyen műszaki megoldásról is legyen szó.
Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Mérnök informatikusként bármilyen számítógépes feladatot végre tudok hajtani a felhasználói szinttől, a kutató- fejlesztői feladatokig. Szoftverismeretem a műszaki tervezést és modellezést támogató programoktól, az irodai felhasználáson keresztül a szoftverfejlesztői felületekig terjed. Önálló objektumorientált programfejlesztői gyakorlattal rendelkezem.
Művészi készségek és kompetenciák Grafikai és festői készségeim több éve kiválóan hasznosítható címerek, emblémák tervezésénél, önálló arculatok kialakításánál. 1998 óta hobbi szinten végzek művészi test-festést, tetoválást.
Járművezetői engedély(ek) Hivatásos B és C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem, melyet 1997-ben szereztem. Vezetési gyakorlataim: Tehergépjármű vezetés kb.: 20.000 Km., Személygépkocsi vezetés kb.: 80.000 km.
Jelenlegi munkahelyemre, Salgótarjánból Budapestre is személygépkocsival járok.
Hivatásos állományra előírt PÁV-1 vizsgával rendelkezem
     Kiegészítő információk
Tudományos munkáim:
 • 2009 XXIX. OTDK Budapest
  A tűzoltók beavatkozásának segítése a veszélyes anyagok szállítása során bekövetkezett baleseteknél (UN-Szám program) I. helyezés
  A Mobil kommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeinek kutatása, Java alapú Mobiltelefonon futó program kifejlesztése
 • 2008 ZMNE ITDK Budapest
  A tűzoltók beavatkozásának segítése a veszélyes anyagok szállítása során bekövetkezett baleseteknél (UN-Szám program) I. helyezés
  A Mobil kommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeinek kutatása
 • 2007 ZMNE ITDK Budapest
  Hétköznapok egy tömegkatasztrófa küszöbén III. helyezés
  A középmagas társasházak tűzvédelmi problémáinak vizsgálata
 • 2007 ZMNE Kari TDK Budapest
  Számítógépekkel támogatott tűzoltás I. helyezés
  Tűzcsapnyilvántartó program fejlesztése híradóügyeletek számára
 • 2007 Dr Balogh Imre emlékpályázat Budapest
  A tűzoltóság szakmai fejlődését támogató tudományos munkáért járó arany pecsétgyűrű
 • 2006 ZMNE ITDK Budapest
  Zsebszámítógépekkel támogatott tűzoltás OKF különdíj.