Noskó Zsolt tű. mk. fhdgy. a katonai műszaki tudományok doktorandusza Noskó Zsolt
okl. védelmi igazgatási menedzser
mérnök informatikus
a katonai műszaki tudományok doktorjelöltje

ORCID 0000-0002-8129-9352
MTMT azonosító: 10057300
Kutatási helyem a:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
(Jogelőd: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem)
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
K a t o n a i   M ű s z a k i   D o k t o r i   I s k o l a
Alapítva: 2002.

https://uni-nke.hu
     Doktori (PhD) értekezésem:
Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: A tűzoltók beavatkozó képességét javító komplex döntéstámogató rendszer kifejlesztésének és alkalmazhatóságának vizsgálata
Tudományos témavezető: Dr. Nagy Lajos nyá. mk. tű. ezredes (PhD) NKE HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola (2017. 10. 10. - Budapest)

     Megjelent publikációim:
Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: OKOS ESZKÖZÖK A TŰZOLTÓK MUNKÁJÁBAN
VÉDELEM TUDOMÁNY (HU ISSN) KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT II:(4) pp. 19-37. (2017)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Alternatív IT eszközök alkalmazási lehetőségei a káresetek helyszínén: POSZTER
Katasztrófavédelmi Tudományos Konferencia 2017. (HU ISBN:978-615-80429-5-6) „Önkéntes polgári védelmi szervezetek 80 éve Magyarország közbiztonságáért.”. 243 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.11.16 Budapest: BM OKF, 2017. pp. 223-224.

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Smartové Zariadenia v Prácach Protipožiarov: Smart Devices in the Work of Firefighters
Advances in Fire and Safety Engineering 2017. (ISBN:978-80-8096-245-6) Konferencia helye, ideje: Trnava, Szlovákia, 2017.10.19-2017.10.20. (Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Architecture) Trnava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017. pp. 391-401. IV.., Mednizárodná Vedecká Konferencia

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt, dr Nagy Lajos: Tűzoltó-ipari-számítógépek
FLORIAN PRESS (HU ISSN) 2015:(7) pp. 1-16. (2015)

Kattintson ide a letöltéshez... László Komjáthy, Zsolt Noskó, Enikő Kuk, Alexandra Kiss: Identifikácia nebezpecnych látok pomocou mobilnej aplikácie
Advances in fire and safety engineering 2014 (ISBN:978-80-8096-202-9) recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Konferencia helye, ideje: Trnava, Szlovákia, 2014.10.30-2014.10.31. (Szlovák Műszaki Egyetem) Trnava: AlumniPress, 2014. pp. 258-261.

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt, Komjáthy László: Android alapú döntéstámogatás a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos baleseteknél
BOLYAI SZEMLE (HU ISSN) 2014:(3) pp. 230-235. (2014)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt, Komjáthy László: Podpora Rozhodovania na platforme android pri nehodách súvisiacich s prepravou nl
Zilinská univerzita v Ziline Zsolna: Žilinská univerzita v Žiline, 2014. (ISBN:ISBN 978-80-554-0894-1) Bezpecnost prace v záchrannych sluzbách: medzinárodná vedecká konferencia : zbornik prednások Konferencia helye, ideje: Strbske Pleso, Szlovákia, 2014.04.28-2014.04.29.

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt, Komjáthy László: RIASZTÁSI SORRENDET MEGHATÁROZÓ DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK AVAGY MESTERSÉGES INTELLIGENCIA A TŰZOLTÓK SZOLGÁLATÁBAN
Bolyai Szemle Tematikus Különszám (HU ISSN) Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. pp. 199-208.

Kattintson ide a letöltéshez... LÁSZLÓ KOMJÁTHY, ZSOLT NOSKÓ: UMELÁ INTELIGENCIA V SLUŽBÁCH HASIČOV
Advances in Fire & Safety Engineering 2013: II. international scientific conference. 220 p. (ISBN:978-80-88829-80-5) Konferencia helye, ideje: Zsolna, Szlovákia, 2013.10.03-2013.10.04. Zsolna: University of Zilina, 2013. pp. 21-24.

Kattintson ide a letöltéshez... ZSOLT NOSKÓ, LÁSZLÓ KOMJÁTHY: POŽIARNA OCHRANA MAĎARSKA – POŽIARNA OCHRANA POHRANIČNÝCH OBLASTÍ
Advances in Fire & Safety Engineering 2013: II. international scientific conference. 220 p. (ISBN:978-80-88829-80-5) Konferencia helye, ideje: Zsolna, Szlovákia, 2013.10.03-2013.10.04. Zsolna: University of Zilina, 2013. pp. 216-219.

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Térben... Még időben!
FLORIAN EXPRESS XXI (HU ISSN 215 492X) (3) pp. 60-65. (2012)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Térképek háborúja: avagy a térinformatikai forradalom a katasztrófavédelem szemszögéből
FLORIAN EXPRESS XXI (HU ISSN 215 492X) (5) pp. 202-208. (2012)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Döntéstámogatás és vezetésirányítás a tűzoltók munkájában
VÉDELEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE XIX (HU ISSN ) (5) pp. 5-10. (2012)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Döntéstámogató rendszerek fejlesztési lehetőségei
VÉDELEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE XVIII (HU ISSN ) (3) pp. 6-8. (2011)

Kattintson ide a letöltéshez... Schreiner István, Noskó Zsolt: A Paksi Atomerőmű Tűzoltóságának döntéstámogató- és vezetésirányítási-rendszere
MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT KÖZLEMÉNYEI XLVlll. (HU ISSN ) (3-4) pp. 51-55. (2011)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt, Dr Nagy Lajos: Látni és látszani!: Nem lehet kérdés
VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE XVII.évf (HU ISSN ) (4) pp. 42-44. (2010)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Helyzetértékelés és döntés 2 perc alatt
Olaj és Vegyipari Tűzoltóságok 5. Nemzetközi Konferenciája (ISBN:978-963-06-8639-6) onferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2009.11.17-2009.11.18. Százhalombatta: FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft., 2010. pp. 1-8.

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Tűz és víz: avagy vízpazarlás a tűzoltások során
Meddig lesz még Föld Napja? – Doktoranduszok I. Környezettudományi konferenciája (ISBN:978-963-87569-8-5) Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010.04.17 Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2010. pp. 18-19.

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Zsebből támogatott döntés
KATASZTRÓFAVÉDELEM LI. (HU ISSN ) (7) pp. 20-21. (2009)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Zsebszámítógépekkel támogatott tűzoltás
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia: Rezümé kötet (ISBN:978-963-7060-28-1) Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2008.11.19 Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2008. p. 22. 1 p.

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Zsebszámítógépek a tűzoltásban III.
FLORIAN EXPRESS XVII. (HU ISSN ) (1) pp. 16-20. (2008)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Zsebszámítógépek a tűzoltásban II.
FLORIAN EXPRESS XVI. (HU ISSN ) (12) pp. 724-728. (2007)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Zsebszámítógépek a tűzoltásban I.
FLORIAN EXPRESS XVI. (HU ISSN ) (10) pp. 598-604. (2007)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Zsebszámítógépekkel támogatott tűzoltás
KATASZTRÓFAVÉDELEM XLIX. (HU ISSN ) (8) pp. 20-22. (2007)

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Hétköznapok egy tömegkatasztrófa küszöbén: avagy a társasházak tűzvédelmi problémái
2007. Őszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia: Rezümé kötet (HU ISBN ) Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2007.11.28 Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, p. 62. 1 p.

     Egyéb tudományos munkák:
Kattintson ide a letöltéshez... 2009. XXIX. OTDK Budapest
A tűzoltók beavatkozásának segítése a veszélyes anyagok szállítása során bekövetkezett baleseteknél (UN-Szám program) I. helyezés
A Mobil kommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeinek kutatása, Java alapú Mobiltelefonon futó program kifejlesztése

Kattintson ide a letöltéshez... 2008. ZMNE ITDK Budapest
A tűzoltók beavatkozásának segítése a veszélyes anyagok szállítása során bekövetkezett baleseteknél (UN-Szám program) I. helyezés
A Mobil kommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeinek kutatása

Kattintson ide a letöltéshez... 2007. ZMNE ITDK Budapest
Hétköznapok egy tömegkatasztrófa küszöbén III. helyezés
A középmagas társasházak tűzvédelmi problémáinak vizsgálata

Kattintson ide a letöltéshez... 2007. ZMNE Kari TDK Budapest
Számítógépekkel támogatott tűzoltás I. helyezés
Tűzcsapnyilvántartó program fejlesztése híradóügyeletek számára

Kattintson ide a letöltéshez... 2007. Dr. Balogh Imre emlékpályázat Budapest
A tűzoltóság szakmai fejlődését támogató tudományos munkáért járó arany pecsétgyűrű

Kattintson ide a letöltéshez... 2006. ZMNE ITDK Budapest
Zsebszámítógépekkel támogatott tűzoltás OKF különdíj.