Noskó Zsolt tű. mk. fhdgy. a katonai műszaki tudományok doktorandusza Noskó Zsolt
okl. védelmi igazgatási menedzser
mérnök informatikus
a katonai műszaki tudományok doktorandusza

Kutatási helyem a:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K a t o n a i   M ű s z a k i   D o k t o r i   I s k o l a
Alapítva: 2002.

http://zmne.hu
     Megjelent publikációim:
Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Időszerű kérdések - PDA Zsebszámítógépekkel támogatott tűzoltás
Katasztrófavédelem HU ISSN 1586-2305, (2007) XLIX.évf/08. 20-22.

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Zsebszámítógépek használata a tűzoltók munkája során,
Flórián Press HU ISSN 1215-492x, (2007) 16. évf. 10-11., 17. évf. 1. sz.

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Zsebből támogatott döntés (veszélyes anyagok baleseteinél),
Katasztrófavédelem HU ISSN 1586-2305, (2009) LI. évf. 7. szám 20-21. old.
     Előadások, konferencia-kiadványok:
Kattintson ide a letöltéshez... Dr. Komjáthy László - Noskó Zsolt: Zásah a spolupráca v prítomnosti nebezpečnej látky
Hasičy Konferencie Nitra SK ISBN 978-80-85418-67-5, (2009) CompactDisk konferenciakiadvány

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Helyzetértékelés és döntés 2 perc alatt
Olaj- és Vegyipari Tűzoltóságok 5. Nemzetközi Konferenciája ISBN 978-963-06-8639-6, (2009) CompactDisk konferenciakiadvány

Kattintson ide a letöltéshez... Noskó Zsolt: Tűz és víz - avagy vízpazarlás a tűzoltások során
Doktoranduszok I. Környezettudományi Konferenciája ISBN 978-963-87569-8-5, (2010) Budapest, BCE Budai Campus
     Egyéb tudományos munkák:
Kattintson ide a letöltéshez... 2009. XXIX. OTDK Budapest
A tűzoltók beavatkozásának segítése a veszélyes anyagok szállítása során bekövetkezett baleseteknél (UN-Szám program) I. helyezés
A Mobil kommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeinek kutatása, Java alapú Mobiltelefonon futó program kifejlesztése

Kattintson ide a letöltéshez... 2008. ZMNE ITDK Budapest
A tűzoltók beavatkozásának segítése a veszélyes anyagok szállítása során bekövetkezett baleseteknél (UN-Szám program) I. helyezés
A Mobil kommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeinek kutatása

Kattintson ide a letöltéshez... 2007. ZMNE ITDK Budapest
Hétköznapok egy tömegkatasztrófa küszöbén III. helyezés
A középmagas társasházak tűzvédelmi problémáinak vizsgálata

Kattintson ide a letöltéshez... 2007. ZMNE Kari TDK Budapest
Számítógépekkel támogatott tűzoltás I. helyezés
Tűzcsapnyilvántartó program fejlesztése híradóügyeletek számára

Kattintson ide a letöltéshez... 2007. Dr. Balogh Imre emlékpályázat Budapest
A tűzoltóság szakmai fejlődését támogató tudományos munkáért járó arany pecsétgyűrű

Kattintson ide a letöltéshez... 2006. ZMNE ITDK Budapest
Zsebszámítógépekkel támogatott tűzoltás OKF különdíj.