Tűzvédelmi szolgáltatások:
Tűzvédelmi megbízotti
tevékenység:
 • a Tűzvédelmi törvényben előírt feladatok ellátása,
 • alkalmi és átalánydíjas szerződéssel.
Tűzvédelmi szaktanácsadás,
információs szolgáltatás:
 • tűzvédelmi szabályzatok készítése,
 • tűzvédelmi oktatások szervezése, tartása,
 • tűzvédelmi nyilvántartások készítése, vezetése,
 • idősakos tűzvédelmi felülvizsgálatok szervezése, levezetése,
 • tanácsadás a tűzvédelmet érintő tevékenységek, szolgáltatások jogszabályi előírásaiban,
 • segítség az általános használati és üzemeltetési kérdésekben,
 • továbbá a közigazgatási hatósági eljárás- és szolgáltatás szabályaiban.
Tűzvédelmi szakvizsgáztatás:
(27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet 1. melléklet)
 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az 'A' és 'B' tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik.
 4. Üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők.